Movement Tallinna võimla sisekorraeeskirjad

 1. Sisenedes Movement Tallinna saali, nõustud sa võimla sisekorraeeskirjadega.

 2. Movement Tallinna saalis pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.

 3. Movement Tallinna saalis filmitakse ja pildistatakse kõiki treeninguid ja üritusi turunduslikel eesmärkidel, see on koduleheküljel ja sotsiaalmeedias. Ruumi sisenedes olete andnud sellega oma loa, et teid filmitakse / pildistatakse.

 4. Movement Tallinnal õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.

 5. Movement Tallinnal on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.

 6. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist Movement Tallinnal ruumides. Spordisaali ruumides viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu.

 7. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordisaali inventari ja kaastreenijatesse.

 8. Klient treenib spordisaalis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.

 9. Korra tagamiseks spordisaalis on kliendil peale kasutamist (so rühmatreeningus alles peale rühmatreeningu lõppu) kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale. pärast mattide kasutamist on kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.

 10. Treeningutele on võimalik broneerida interneti teel või kohtade olemasolul kohapeal.

 11. Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.

 12. Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse Movement Tallinnas pool aastat.

 13. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 32€ ulatuses, liikmekaart piiratud ajaks sulgeda ja/või liikmeleping ühepoolselt üles öelda. Sellisel juhul ostetud  külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Movement Tallinnal on õigus nõuda spordisaalile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.

 14. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Samuti ei vastuta klubi haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).

 15. Movement Tallinnal on õigus reegleid muuta igal ajal.